Category: เลย

“เลย”
เมืองที่เต็มไปด้วยภูชมวิว ภูโน่น ภูนี่ เต็มไปหมด
แต่คือดี..หนาวทีมาที่นี่จบเลย แต่หน้าร้อนก็ตัวใครตัวมันนะครับ ฮ่าา