งานสงกรานต์ที่จังหวัดเลย เน้นสงกรานต์อีสานโบราณครับ โดยเฉพาะงานแห่ดอกไม้ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Esan ไปชมภาพกันเลย

#ทีมงานรีวิวอีสาน

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองเลย ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Chanatip Nonloeiterd Intaravicha facebook.com/MrNonStudio

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา สืบเนื่องกันมากว่า ๔๐๐ ปี 

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา สืบเนื่องกันมากว่า ๔๐๐ ปี มาร่วมงานทุกปี เหมือนกับมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ได้เห็นความสามัคคีของชุมชน การร่วมมือร่วมแรงกัน ได้เห็นเด็กรุ่นใหม่มาร่วมทำต้นดอกไม้เพื่อสืบสานประเพณีดีๆ แบบนี้ให้คงอยู่ตลอดไป ชื่นใจครับ

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Chanatip Nonloeiterd Intaravicha facebook.com/MrNonStudio

พิธีสักการะพระพุทธนาวาบรรพต ถวายต้นผึ้ง ต้นดอกไม้ และแห่ผีบุ้งเต้า

ประเพณีที่ชาวบ้านในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติภูเรือที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๑๕ เมษายน ชาวบ้านจะออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเพื่อขึ้นไปยังอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีการตั้งขบวนต้นผึ้ง ต้นดอกไม้ และขบวนผีบุ้งเต้า เพื่อสักการะแด่พระพุทธนาวาบรรพตที่ประดิษฐานอยู่บนยอดภูเรือ 
ชาวมักจะนำน้ำมาจากด้านล่างขึ้นมาสรงน้ำพระพุทธนาวาบรรพตด้วย และด้วยความที่ภูเรือปลูกน้ำเต้าได้ดี น้ำเต้าได้ผลใหญ่ก็เลยนำมาเป็นภาชนะในการบรรจุน้ำขึ้นมา 
กาลเวลาผ่านไปความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้น ก็เลยเกิดความคิดสร้างสรรค์มาจากเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่บ้านไฮตากคิดทำหน้ากากผีบุ้งเต้าขึ้นมา โดยใช้ผลน้ำเต้าผลใหญ่ๆ มาเป็นวัสดุเพื่อสร้างมูลค่าของน้ำเต้าขึ้นมา ลวดลายของผีบุ้งเต้าจะเป็นรูปยักษ์ทวารบาลที่มีเปื้อนรอยยิ้ม ถือว่าเป็นยักษ์ใจดี
ปี ๒๕๖๒ นับว่าเป็นปีแรกที่มีการแห่หน้ากากผีบุ้งเต้าขึ้นมาบนยอดภูเรือ และก็ขอให้กิจกรรมแบบสร้างสรรค์แบบนี้คงอยู่ตลอดไปครับ

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Chanatip Nonloeiterd Intaravicha facebook.com/MrNonStudio

บุญข้าวพันก้อน กับการแห่กัณฑ์หลอน บ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย

บุญข้าวพันก้อน กับการแห่กัณฑ์หลอน บ้านยาง อ.ท่าลี่ จ.เลย
จัดขึ้นทุกปีในค่ำคืนของวันที่ ๑๕ เมษายน ชาวบ้านจะมาร่วมตัวกันที่วัดอุโมงมังคาราม ในช่วงเย็นจะมีการแห่ทุง หลังจากนั้นชาวบ้านจะกลับไปบ้านอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาด เพื่อกลับมาทำข้าวพันก้อนในเวลาประมาณ ๑ ทุ่ม 
เมื่อได้เวลาชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวของแต่ละบ้านมานึ่ง ในระหว่างนั้นก็จะมีการขับร้องเพลงกันไปเรื่อยๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Chanatip Nonloeiterd Intaravicha facebook.com/MrNonStudio

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

ประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๑๖ เมษายน
เริ่มแห่กันจากวัดเมืองตูมธรรมาราม และเคลื่อนไปยังวัดศิริมงคล ในเวลาประมาณบ่ายโมง 
เคยได้ยินมาว่าเมื่อก่อนต้นดอกไม้ที่บ้านอาฮีก็มีความสูงใหญ่คล้ายๆ กับที่บ้านแสงภา อ.นาแห้ว แต่การแห่ต้นดอกไม้ที่บ้านอาฮีจะแห่กันบนถนน กาลเวลาดำเนินต่อไปทำให้ความเจริญเริ่มเข้ามาสู่บ้านอาฮี สายไฟฟ้าเริ่มพาดผ่านเส้นทางการแห่ ทำให้ต้นดอกไม้ที่สูงใหญ่ไม่สามารถลอดผ่านได้ ต้นดอกไม้จึงลดขนาดลงมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่ความสวยงามของต้นดอกไม้ก็ไม่ได้ลดลงไปเลย

ขอบคุณภาพสวยๆจากคุณ Chanatip Nonloeiterd Intaravicha facebook.com/MrNonStudio