รวมรีวิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.หมาสารคาม #รีวิวสารคาม #รีวิวมมส #รีวิวอีสาน
ขอบคุณภาพจากคุณ rollingdmark
twitter.com/rollingdmark

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
มี 2 ฝั่งคือ มอใหม่ : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เเละ มอเก่า : ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถดำเนินการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศสำเร็จภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

ข้อมูล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

  • ที่อยู่ : ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44150
  • Google Map : goo.gl/maps/yt14iJBZXi32
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 043 754 333
  • คลิปวิดีโอ : youtu.be/68GlnuOby6E
  • FB : facebook.com/MahasarakhamUni
  • Website : http://www.web.msu.ac.th
รวมรีวิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.หมาสารคาม #รีวิวสารคาม #รีวิวมมส #รีวิวอีสาน
ขอบคุณภาพจากคุณ rollingdmark
twitter.com/rollingdmark
รวมรีวิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.หมาสารคาม #รีวิวสารคาม #รีวิวมมส #รีวิวอีสาน
ขอบคุณภาพจากคุณ rollingdmark
twitter.com/rollingdmark

รวมรีวิว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม จาก #รีวิวอีสาน #รีวิวสาราม #รีวิวมมส.

ติดตาม #รีวิวอีสาน ได้ทุกช่างทาง Social Network

Facebook : facebook.com/ReviewEsan
Twitter : twitter.com/ReviewEsan 
Instagram : instagram.com/ReviewEsan
Youtube : youtube.com/c/ReviewEsan 
Line@ : @ReviewEsan