แทรมน้อยจากญี่ปุ่นมาถึงขอนแก่นแล้ว

เทศบาลนครขอนแก่นรับแทรมน้อยจากญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ : วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นายภาสกร กาญจนวรางกูร นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ นางสาวภาสิณี ธีรภานุ) นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างฯ รวมถึงประชาชน,พี่น้องชุมชนฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับแทรมน้อยจากญี่ปุ่น ในครั้งนี้ด้วย

รถแทรมน้อยนี้ ได้รับมอบจากเทศบาลฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยจะมีการตั้งโชว์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงปลายเดือนมีนาคม
ต่อจากนั้นจะมอบให้กับ เทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการศึกษาเพื่อทดลองใช้ที่รอบบึงแก่นนคร ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แทรมน้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการและสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวขอนแก่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ต่อไป

ขอบคุณข่าวเเละภาพจาก เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ติดตาม #รีวิวอีสาน ได้ทุกช่างทาง Social Network

Facebook : facebook.com/ReviewEsan
Twitter : twitter.com/ReviewEsan 
Instagram : instagram.com/ReviewEsan
Youtube : youtube.com/c/ReviewEsan 
Line@ : @ReviewEsan