#จองวันลาเพิ่มด่วนๆเลย
หลัง ครม. ประกาศวันหยุดเพิ่ม 12 เม.ย. เป็นกรณีพิเศษ ทำให้พวกเราชาวมนุษย์เงินเดิน (บางที่) หยุดยาวๆ 5 วันเต็มๆ คือ
12 / 13 / 14 / 15 เเละ 16 เมษายน 2562
ตามประกาศจากสำนักข่าวไทยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ดังต่อไปนี้

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่าง ๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ขอบคุณที่มา สำนักข่าวไทย

สงกรานต์อีสาน ม่วนกุ๊บซุปี
นักท่องเที่ยวต่างชาติกะพอมีเด้อ ที่สงกรานต์ขอนแก่น
ดอกคูณเหลืองอร่ามงามคัก อันนี้กะ สงกรานต์ขอนแก่น
สงกรานต์อุดรขาวมาก ฮ่าา
สงกรานต์สายฮาก็มีมาทุกปี
ภาพนี้ สงกรานต์อุดร ริมหนองประจักษ์ปี 2018