อัปเดตข้อมูล Covid-19 ทั่วอีสาน ประจำวันที่ 20 เม.ย. 63 เวลา 12:30 น.
รวบรวมโดย #รีวิวอีสาน

สรุปตัวเลขที่อีสานตั้งเเต่ ช่วงเย็น เมื่อวานจนถึง ช่วงเที่ยง วันนี้ครับ

* ผู้ป่วยใหม่ +0 คน
* ผู้ป่วยสะสม 110 คน
* รักษาหายสะสม +2 = 83 คน
* เสียชีวิตสะสม +0= 3 คน

— โคราช = 18 คน (รักษาหาย 10 / อยู่ รพ. 8 )
— อุบลราชธานี = 15 คน (รักษาหาย 14 / อยู่ รพ. 1 )
— บุรีรัมย์ = 13 คน (รักษาหาย +?? = 10 / รักษาตัว 2 / เสียชีวิต 1 คน )
— สุรินทร์ = 9 คน (รักษาหาย 8 / อยู่ รพ. 0 / เสียชีวิต 1 คน)
— ศรีสะเกษ = 8 คน (รักษาหาย 8 / อยู่ รพ. 0 )
— อุดรธานี = 8 คน (รักษาหาย 7 / อยู่ รพ. 1 )
— ขอนแก่น 6 คน (รักษาหาย 4 / อยู่ รพ. 2 )
— เลย = 5 คน (รักษาหาย 2 / อยู่ รพ. 3 )
— หนองบัวลำภู = 4 คน (รักษาหาย 4 / อยู่ รพ.0 )
— ชัยภูมิ = 4 คน (รักษาหาย 2 / อยู่ รพ. 2 )
— มุกดาหาร = 4 คน (รักษาหาย 4 / อยู่ รพ. 0 )
— กาฬสินธุ์ = 3 คน (รักษาหาย 1 / อยู่ รพ. 2 )
— ร้อยเอ็ด = 3 คน (รักษาหาย 3 / อยู่ รพ. 0 )
— หนองคาย = 3 คน (รักษาหาย 1 / อยู่ รพ. 2 )
— อำนาจเจริญ = 2 คน (รักษาหาย 2 / อยู่ รพ. 0 )
— นครพนม = 2 คน (รักษาหาย 1 / อยู่ รพ. 1 )
— ยโสธร = 1 คน (รักษาหาย 1 / อยู่ รพ. 0 )
— มหาสารคาม = 1 คน (เสียชีวิต 1 คน / อยู่ รพ. 0 )
— สกลนคร = 1 คน (รักษาหาย 0 / อยู่ รพ. 1 )
เเละ
— ? บึงกาฬ = 0 คน
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของแต่ละจังหวัด

?? ประเทศไทย
— ผู้ป่วยใหม่ +27 คน (-5 จากเมื่อวาน )
— ยอดผู้ป่วยสะสม 2,792 คน
— หายแล้ว +71 = 1,999 คน
— เสียชีวิต +0 = 47 คน
.
? ทั่วโลก
— ผู้ป่วยใหม่ 83,620 คน
— ยอดผู้ป่วยสะสม 2,401,379 คน
— หายแล้ว +31,584 = 623,903 คน
— เสียชีวิต +5,534 = 165,044 คน

ติดตาม #รีวิวอีสานได้ทุกช่างทาง Social Network