กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ COVID-19 ทั้ง 25 แห่งทั่วประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ส่วนที่อีสานเรามีทั้งหมด 6 จุด ใน 4 จังหวัดดังนี้

– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 จ.ขอนแก่น
– โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 จ.อุดรธานี
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 จ.นครราชสีมา
– โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จ.อุบลราชธานี

ตรวจฟรี เฉพาะบุคคลกลุ่มเสียงที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
หากไม่เข้าเกณฑ์ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

  • เดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยง
  • มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย
  • มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  • สัมผัสคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
  • ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว
  • สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณที่มา ททท.สำนักงานนครราชสีมา