งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 เริ่ม 24 ม.ค. - 2 ก.พ. ที่เดิม อุทยานแทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น #รีวิวขอนแก่น #รีวิวอีสาน reviewesan

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563
“สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ”
24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น

พบนวัตกรรมเกษตรภาคอีสาน เเละกิจกรรมมากมาย อาทิ..

  • นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เเละ รัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ”
  • การประกวดและแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
  • การเเข่งขันตอบปัญหาด้านการเกษตร ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 มกราคม 2563
  • งานโคเนื้อเเละกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 23 การประกวดโค กระบือ สัตว์ปีก เเละ แพะ
  • การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ครั้งที่ 9
    เป็นต้น

หากประสงค์เที่ยวชมงานเป็นหมู่คณะ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนำเที่ยวเชิงเกษตร
งานวันเกษตรภาคอีสาน 090-324-1635, 043-202360 หรือ 043-202365
หรือสอบถามข้อมูลที่ Facebook : https://www.facebook.com/aggiefair63/

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 เริ่ม 24 ม.ค. - 2 ก.พ. ที่เดิม อุทยานแทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น #รีวิวขอนแก่น #รีวิวอีสาน reviewesan
แผนผังจัดงานวันเกษตรภาคอีส
าน ประจำปี 2563

กำหนดการงานโคเนื้อ ครั้งที่ 18 และงานกระบือแห่งชาติ คร้ั้งที่ 23
ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563
อย่าลืม อย่าพลาด พบกับกิจกรรมการประกวดกระบือ โคเนื้อ แพะ และสัตว์ปีกทุกประเภท อย่าลืมอย่าพลาด!!!!!!!! (สมัครเข้าแข่งขันได้ด้วยตนเองที่หน้างานทุกกิจกรรม)

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 เริ่ม 24 ม.ค. - 2 ก.พ. ที่เดิม อุทยานแทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น #รีวิวขอนแก่น #รีวิวอีสาน reviewesan
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 เริ่ม 24 ม.ค. - 2 ก.พ. ที่เดิม อุทยานแทคโนโลยีการเกษตร ม.ขอนแก่น #รีวิวขอนแก่น #รีวิวอีสาน reviewesan

ภาพบรรยากาศ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 (ปีที่เเล้ว)

ดูทั้งหมดที่ https://reviewesan.com/116/kaset-esan-2019/