Miracle of Candle 2019 จากวรรคดีสู่ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลกกับ “มหัศจรรย์เขาไกรลาสและนางกินรี” 
 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

“มหัศจรรย์เขาไกรลาสและนางกินรี”
11-17 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ภายในงานพบกับ..
ประติมากรรมเทียนหอมหนึ่งเดียวในโลกแกะสลักสุดวิจิตรตระการตา นำเสนอความงดงามของเรื่องราวจากเขาไกรลาสสูงกว่า 4 เมตร
นางกินรี (ขนาดเท่าคนจริง) สัตว์แห่งป่าหิมพานต์ และต้นกัลปพฤกษ์ เอกลักษณ์แห่งวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสง นำมาผสมผสานถ่ายทอดเรื่องราวความวิจิตรงดงามในครั้งนี้

การจำลองบรรยากาศแห่งป่าหิมพานต์ภายในศูนย์การค้าฯและหนึ่งเดียวในโลก

ผลงานการออกแบบปั้นและแกะสลักโดยศิลปิน ที่มีความตั้งใจสืบทอดงานศิลป์ภูมิปัญญาของแผ่นดิน คุณชาลิดา พูลทรัพย์ (ครูอ้อย) จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม

พร้อมชมนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของประเพณีแห่เทียนพรรษา และขั้นตอนการทำเทียน ประเพณีคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เเละนอกจากนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ยังเปิดให้บริการที่จอดรถสำรองและจัดเตรียม รถรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณลานจอด 2 ประตูทางเข้าเคเอฟซี เพื่อร่วมชมความงดงามของขบวนแห่เทียนอันยิ่งใหญ่ บริเวณทุ่งศรีเมือง
ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 รอบการรับส่งทุกๆ 30 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CentralPlaza Ubonratchathani
facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani