งานเทศกาลท่องเท่ียวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562
1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 2562
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และ 
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว 
จ.ชัยภูมิ

“อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน”ต้องทุ่งดอกกระเจียว ?
ในงานเทศกาลท่องเท่ียวดอกกระเจียวบาน
จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2562 ??

เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายนนี้
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และ 
อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว 
จ.ชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ 

ททท. สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา(โคราช),ชัยภูมิ)
โทร 044 213666, 044 213030
Facebook : facebook.com/TATNakhonratchasima

รวมรีวิวเที่ยวงานเทศกาลท่องเท่ียวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 จ.ชัยภูมิ