งาน “ทุเรียนโอโซน และสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล”

ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562
ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ จัดงาน “ทุเรียนโอโซนและสินค้าเกษตรคุณภาพ ดีเมืองพญาแล” ภายใต้การบูรณาการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการสนับสนุนและพัฒนาการตลาดของเกษตรกร กิจกรรมงานแสดงสุดยอดมหกรรมสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 โดยกำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

         นางธัญธิตา ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยมีผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละอำเภอ เช่น ส้มโอ จากอำเภอบ้านแท่น และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้ จากอำเภอหนองบัวแดง ผลิตภัณฑ์เสื่อกก จากอำเภอเนินสง่า พืชผักปลอดภัย ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ และไฮไลน์ของการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการเปิดตัว “ทุเรียนโอโซน” ราชาแห่งผลไม้ จากตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต ซึ่งมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800 กว่าเมตร มีอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น จึงได้ชื่อว่า “ทุเรียนโอโซน” ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งรสชาติ หวาน กรอบ อร่อย และผลผลิตจะออกสู่ตลาดหลังทุเรียนของภาคตะวันออก ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก จำนวน 375 ไร่ จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,085 ไร่ ให้ผลผลิต 239 ไร่ ผลผลิตรวม 227 ตัน 

         นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ การผลิตสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงด้านการตลาด การแสดงนิทรรศการปลูก และการปฏิบัติดูแลทุเรียน การสาธิตการแปรรูปทุเรียน การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดงสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ และอำเภเทพสถิต รวมทั้งไปสัมผัสสายหมอก หยอกดอกกระเจียว ราชินีแห่งขุนเขา รับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2562 

         โอกาสนี้ จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมชมนิทรรศการ และอุดหนุนสินค้าเกษตรจากมือเกษตรกรโดยตรง ในงาน “ทุเรียนโอโซน และสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4412-4668  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #ชัยภูมิ

ขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์