"งานประเพณีประจำปี บวงสรวง องค์พญาศรีสัตตนาคราช" 7-13 ก.ค.62 จ.นครพนม
#รีวิวอีสาน #รีวิวนครพนม reviewesan.com

ขอเรียนเชิญเที่ยว และชมงานประเพณีประจำปี บวงสรวง องค์พญาศรีสัตตนาคราช
ณ แลนด์มาร์คเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 7 ถึงวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562