#UnseenEsan ประเพณีแห่นาคโหด 2562 ชัยภูมิ 12 พ.ค. 62 #รีวิวอีสาน #รีวิวชัยภูมิ

ประเพณีแห่นาคโหด 2562 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 
ณ วัดตาแขก (วัดใน) บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

#ประเพณีแห่นาคโหด 2562✨
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ วัดตาแขก (วัดใน) บ้านโนนเสลา
ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
??????????
ชุมชนโนนเสลา เป็นชุมชนโบราณที่มีการทอผ้าขิดใช้อยู่ก่อนแล้ว ด้วยความเชื่อว่าเป็นของสูงของมงคลที่เคยใช้ห่อคัมภีร์สมัยโบราณ จึงมักทอผ้าขิด มาสำหรับทำที่นอน หมอน เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีขณะนอนหลับ รวมทั้งใช้ในงานบุญต่างๆ ทั้งงานบวชงานแต่ง งานบวชแม่จะทำผ้าไว้ให้ลูกชายทั้งผ้านุ่งนาค ผ้าหางหรือโจงกระเบน ผ้าปกหัวนาค เชื่อว่าก่อนเข้าพิธีบวช มักจะมีมารผจญคอยจ้องอยู่จึงมักมีผ้าปกหัวนาคคลุมไว้หรือคล้องคอไว้ตลอดก่อนเข้าบวช รวมทั้งผ้าสไบ

เมืองรอง… ต้องลองไปเที่ยว
งานบุญสุดยิ่งใหญ่
แล้วพบกัน‼️‼️‼️

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
อำเภอภูเขียว โทร. 0 4486 1000 
อบต.หนองตูม โทร. 0 4410 0171-3, 09 4542 2477

ขอบคุณข้อมูลจาก ททท.สำนักงานนครราชสีมา

ประวัติที่มา ประเพณีแห่นาคโหด

มาร่วมสัมผัสกับประเพณีหนึ่งเดียว ประเพณีที่เป็นบททดสอบความอดทนของลูกผู้ชาย เพื่อทดแทนพระคุณแม่ ที่ต้องทนกับความเจ็บปวดตอนคลอดลูก ความทุกข์ทรมารในการอยู่ไฟ บนแคร่ไม้ไผ่ ทั้งนี้นาคที่จะสามารถบวชได้ ต้องอดทนต่อความเจ็บปวดและพาตัวเพื่อให้สามารถอยู่บนแคร่ไม่ไผ่ที่ถูกเซิ้ง

นับว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่ สืบทอดกันมายาวนานหลายร้อยปีแล้ว กับงานประเพณี “แห่นาคโหด” งานบุญสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นที่บ้านโนนเสลา ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นับได้ว่าเป็นพิธีแห่นาคที่แปลกและเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานอุปสมบทหมู่ให้กับคนหนุ่มหรือบุตรหลานในหมู่บ้านที่มีอายุครบ 20 ปี เพื่อให้ลูกหลานได้บวชแทนคุณบิดา มารดา

หลังจากที่เข้าพิธีสู่ขวัญเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการแห่นาคไปรอบหมู่บ้าน โดยจะให้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้านมาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่ และเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรง ถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า ผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนที่จะบวชแทนคุณบิดามารดาหรือไม่ ซึ่งนาคจะต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมาจากแคร่ หากใครตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช และต้องไปบวชตามประเพณีธรรมดาที่อื่นแทน โดยจะเป็นเช่นนี้ตลอดระยะทางที่แห่รอบหมู่บ้านกว่า 3 กิโลเมตร