"หุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่" ในงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 #รีวิวอีสาน #รีวิวหนองคาย reviewesan.com

มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562

26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562
หน้าที่ว่าการ อ.สระใคร จ.หนองคาย

ชวนเที่ยวชมหุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่ หน้าที่ว่าการ อ.สระใคร จ.หนองคาย

แสดงโชว์ภายในงาน “มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562” เป็นครั้งแรกเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2562

ในงานมีหุ่นหลายรูปแบบ ที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำตอกไม้ไผ่มาสานสลับกันเป็นรูปร่าง ทั้งหุ่น ไดโนเสาร์ คิงคอง เห็ด ช้าง ควาย ไก่ และเห็ด ส่วนที่บริเวณใกล้กันยังมีพระมหาธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ที่สร้างขึ้นจากรวงข้าวถือเป็นเจดีย์ข้าว ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ชาวบ้านและเกษตรกรชาวอำเภอสระใครได้ร่วมกันบริจาครวงข้าวเพื่อนำมาสร้าง ซึ่งทางอำเภอจะจัดให้มีพิธีสู่ขวัญข้าวมงคลและมังคลาภิเษกข้าวมงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวชชีพราหมณ์เนกขัมมะจาริณี โดยเกษตรกรจะนำข้าวมาร่มพิธี เป็นข้าวมงคลก่อนจะนำไปปลูก ซึ่งจะจัดให้มีพิธีในวันพรุ่งนี้

ขอบคุณที่มา ข่าวออนไลน์หนองคาย

"หุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่" ในงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 #รีวิวอีสาน #รีวิวหนองคาย reviewesan.com
"หุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่" ในงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 #รีวิวอีสาน #รีวิวหนองคาย reviewesan.com
"หุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่" ในงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 #รีวิวอีสาน #รีวิวหนองคาย reviewesan.com
"หุ่นยักษ์จักสานจากไม้ไผ่" ในงาน มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 #รีวิวอีสาน #รีวิวหนองคาย reviewesan.com