#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการบริจาคที่ดิน ของนายหวย เพ็งพันธ์ และนางสมัยเพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดา ของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาด้วยความเพียรของเจ้าอาวาส และแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย นามว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543
ปัจจุบันวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม มีพระครูวิจิตรวินัยคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป และสามเณร 2 รูป

งานอัญเชิญบรวงสรวงบรรจุดวงใจสายญาณนาคราช

วันท่ี 1 พ.ค2562 วันมหาฤกษ์ อัญเชิญถวายล้านๆดวงใจสายญาณนาคราช ถ้ำวังนาคาธิบดี ศรีมงคลรัตนารม
ล้านๆดวงใจสายญาณนาคราชถ้ำนาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม
วันท่ี1พฤษภาคม 2562

งานอัญเชิญบรวงสรวงบรรจุดวงใจสายญาณนาคราช
กำหนดการ
เวลา6.00น พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต หน้าถ้ำเทวานาคาธิบดี
ประธารในพิธี 
ม.ร.ว พันธ์ประภา สุวรรณปาล จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป
7.00น. ถวายภัตตาหาร
9.19น. เจริญพระพุทธมนต์
9.49น. ถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายเจ้าของเสียงแท้จากละครนาคี
ถวายเครื่องบวงสรวงอัญเชิญ
ถวายล้านล้านดวงใจสายญาณลูกหลานนาคราช
12.59. บรรจุดวงใจสายญาณนาคาธิบดี
พระสงฆ์สวดชัยยะ
ถวายเครื่องสักการะได้ตลอดพร้อมดวงใจสายญาณ
พร้อมถวายเสียง รำถวายตลอดวัน
15.39. ทำพิธีไถ่ถอนปลดปล่อยชีวิตพระโค ถวายพระราชกุศล
พิธีสู่ขวัญลูกหลานนาคาธิบดี ผูกแขน เสร็จพิธี
หมายเหตุ แต่งกายย้อนยุค พื้นเมืองอีสาน ไทย ย้อนยุค นาคานาคี โทนชมพู ขาว

ข้อมูลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

  • กิจกรรมน่าสนใจ : ไหว้พระ, ทำบุญ, ปฏิบัติธรรม
  • ตั้งอยู่ : บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
  • Google map : goo.gl/maps/pTFZTeS8PLt
  • การเดินทาง : ตาม Google Map ไปได้เลยครับ หาไม่ยาก
  • ขอบคุณภาพเเละ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/334282040017217
#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com
#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com
#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com

รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ