สงกรานต์สกลนคร 2562

“มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ”

13 – 15 เมษายน 2562
ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนคร ประจำ ปี ๒๕๖๒ “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ”
ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลนครสกลนคร

ในการนี้นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมแถลงข่าวในประเด็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีการเล่นสงกรานต์ การจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดงานสรงน้ำสรงน้ำพระพุทธรูป ๙ วัด
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ประกอบด้วย เทศบาลนครสกลนคร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และผู้แทน สสส.

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
facebook.com/sakonnakhonculture

ภาพบรรยากาศ “มหาสงกรานต์ ถนนข้าวฮาง ถิ่นไทสกล ละเบ๋อ” สงกรานต์สกลนคร ประจำปี 2562

ขอบคุณภาพจาก Facebook Page สกลนคร ซิตี้