งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565

วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 65

ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

งานไหมฯ ขอนแก่น กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่ จัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอน
เเละนี่เป็น การแสดงบนเวทีกลาง ชมฟรีทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com
งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น เเละงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ ประจำปี 2565 วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 65 by #รีวิวอีสาน #รีวิวขอนแก่น reviewesan.com

ติดตาม #รีวิวอีสานได้ทุกช่างทาง Social Network