ขั้นตอนง่ายๆ กับการจองสิทธิ์เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ผ่านแอปพลิเคชัน
QueQ

1 เลือกเมนูอุทยานแห่งชาติ
2 เลือกอุทยานแห่งชาติที่ต้องการไป
3 เลือกวันเดินทาง กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
4 เลือกช่วงเวลา
5 รับข้อความยืนยันการจอง
6 เลือกแสดงสิทธิต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เมื่อเดินทางไปถึง

เปิดให้จองแล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ ได้ที่
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer&hl=th

App Store
https://apps.apple.com/th/app/queq-no-more-queue-line/id876343584?l=th

ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจาก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
https://www.facebook.com/dnpkorat/