Category: มหาสารคาม

“มหาสารคาม”
เค้าเรียกที่นี่ว่าเป็น “สะดืออีสาน” คืออยู่ตรงกลางเป๊ะๆว่างั้น
สารคามเป็นเมืองไม่ใหญ่มาก แต่ก็มีมหาวิทยาลับมหาสารคาม ที่ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยคาเฟ่น้อยใหญ่เต็มไปหมด